Programowanie systemów informatycznychusługi outsourcingowe

Elastyczne warunki współpracygwarantujemy

Szerokie kompetencje zespołuna wyciągnięcie ręki

strona główna / outsourcing

Outsourcing programistyczny - oprogramowanie i aplikacje dla biznesu

Skontaktuj się z nami

Wdrożenia

Wdrożenie systemu jest kluczowym elementem związanym z zakupem oprogramowania dla potrzeb firmy. Jednocześnie jest to element bardzo krytyczny, którego ewentualne niepowodzenie decyduje o nieudanej inwestycji. Galactica przywiązuje szczególną uwagę do procesu wdrażania systemu, dokładając wszelkich starań, by przygotowane rozwiązanie skutecznie wspomagało działalność klienta. Doświadczenie i elastyczność specjalistów Galactica pozwala na indywidualne dostosowanie procesu wdrożeniowego do potrzeb klienta, jego specyfiki działalności, dyspozycji personelu, rygoru czasowego, stanu infrastruktury informatycznej.

Wdrożenia dedykowanych systemów Galactica
Dedykowane systemy Galactica wdrażane są wg dowolnej strategii: cząstkowej, całościowej lub równoległej. Z uwagi na koszty wdrożeń, preferowana jest strategia całościowa, co oznacza, że klient rozpoczyna pracę w nowym systemie rezygnując jednocześnie z poprzedniego. W przypadku systemów złożonych stosowana jest strategia cząstkowa, gdzie etapowo wdrażane są poszczególne moduły czy funkcjonalności.

Opcjonalne działania w zakresie szeroko pojętego procesu wdrożeniowego:

 • Przygotowanie wdrożenia systemu (analiza potrzeb, harmonogram, doradztwo, opracowanie dokumentacji i instrukcji)
 • Instalacja i konfiguracja (uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym)
 • Szkolenia dla użytkowników (w zależności od potrzeb, szkolenia wg uprawnień użytkowników)
 • Optymalizacja systemu
 • Nadzór nad procesem wdrożeniowym
 • Wsparcie powdrożeniowe (szkolenia, wsparcie serwisowe, rozwój i modyfikacje)


Systemy dedykowane Galactica mogą być lokalizowane zarówno w centrum hostingowym Galactica, jak i w środowisku klienta. Z uwagi na architekturę systemów oraz usługi centrum hostingowego Galactica, proces wdrożeniowy może być uwolniony od zagrożeń związanych z lokalną infrastrukturą klienta. Architektura aplikacji intra/internetowej i wysoka jakość usług hostingowych Galactica, wymaga w środowisku klienta jedynie poprawnie działających komputerów osobistych z przeglądarką internetową oraz stabilnego łącza internetowego.

Wdrożenia produktów branżowych
Główne produkty branżowe skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku dużego przedsiębiorstwa stosowany jest model realizacji wdrożenia taki, jak dla systemów dedykowanych. Małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażane są wg procedury wdrożeniowej:

 • Przekazanie klientowi ankiety wdrożeniowej, wg której przygotowuje niezbędne do wdrożenia materiały i informacje
 • Analiza szczegółowych potrzeb klienta w oparciu o przekazane wytyczne wdrożeniowe
 • Instalacja i konfiguracja systemu
 • Udostępnienie systemu klientowi wraz z dokumentacją
 • Opcjonalnie: szkolenie dla użytkowników lub szkolenie lidera, realizowane w siedzibie klienta lub w sali szkoleniowej Galactica
 • Wsparcie wdrożeniowe, pomoc w obsłudze systemu
 • Uruchomienie usług dodatkowych (strony WWW, integracja z portalami ogłoszeniowymi, integracja domeny i poczty e-mail)
 • Analiza końcowa stanu wdrożenia, ocena jakościowa, zakończenie wdrożenia
Znajdziemy rozwiązanie dla Twojej branży 52 520 88 00