Programowanie systemów informatycznychusługi outsourcingowe

Elastyczne warunki współpracygwarantujemy

Szerokie kompetencje zespołuna wyciągnięcie ręki

strona główna / outsourcing

Outsourcing programistyczny - oprogramowanie i aplikacje dla biznesu

Skontaktuj się z nami

Centrum hostingowe

Galactica dysponuje centrum hostingowym zdolnym utrzymywać:

  • systemy internetowe wyprodukowane dla klientów przez Galactica
  • strony WWW i portale zarówno wyprodukowane przez Galactica, jak i powierzone nam przez klientów
  • systemy pocztowe
  • inne (np. serwery komunikatorów, bramki SMS, serwery plików)

 

Pomieszczenie serwerowe
Serwerownia Galactica zlokalizowana jest w pomieszczeniach dedykowanych do celów kolokacji z uwzględnieniem wysokich wymagań w zakresie dostępu i ochrony danych, zasilania, ochrony pożarowej i łącz telekomunikacyjnych. Pomieszczenia wyposażone są w tzw. podłogę techniczną podniesioną nad poziom stropu i posiadającą podwyższoną odporność ogniową.

Klimatyzacja
W serwerowni wykorzystywany jest nowoczesny system klimatyzacji precyzyjnej, który zapewnia odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Szafy klimatyzacyjne działają w redundantnym układzie zasilania z odpowiednim zapasem mocy. Ochłodzone powietrze prowadzone jest kanałami pod podłogą, a następnie przez ciągi wentylacyjne szaf serwerowych. Odpowiedni układ szaf sprawia, iż powstają ciągi zimne i gorące, co w efekcie gwarantuje najwyższą możliwą sprawność układu utrzymania optymalnej temperatury i wilgoci. Cały system posiada układ monitoringu i wydzieloną sieć zasilania.

Bezpieczeństwo pożarowe
Serwerownia nadzorowana jest przez dedykowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru, współpracujący z automatycznym systemem gaszenia ognia. Zastosowany typ środka gaśniczego jest w pełni bezpieczny dla pracujących pod napięciem urządzeń, jak również dla ludzi przebywających w pomieszczeniu. Stosowany środek gaśniczy nie stanowi również zagrożenia dla środowiska naturalnego i nie ma wpływu na efekt cieplarniany. Centrala przeciwpożarowa serwerowni połączona jest dodatkowo z systemem zarządzania budynkiem oraz z systemem automatycznego powiadamiania Straży Pożarnej o wykryciu zagrożenia pożarowego.

Zasilanie
System zasilania to jeden z kluczowych elementów, mających wpływ na dostępność świadczonych usług hostingowych. Dlatego zasilanie naszego Data Center zapewniają w sumie aż cztery przyłącza średniego napięcia do dwóch miejskich ringów energetycznych. Układy automatyki SZR sterują zasilaniem doprowadzonym z dwóch stacji Trafo o mocy 1,6 MVA każda, zasilających agregat prądotwórczy oraz stacje UPS. Podstawowa stacja UPS składa się z trzech jednostek wysokiej mocy, pracujących w trybie zrównoleglenia dla zachowania odporności na awarie oraz zwiększenia dostępnej mocy. Stacja UPS wyposażona jest w redundantny system klimatyzacji oraz niezależne stałe urządzenie gaśnicze (gaszenie gazowe). Ze stacji UPS zasilanie doprowadzone jest do głównej rozdzielni zasilającej, a dalej do rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia w pomieszczeniach kolokacyjnych. Cały układ zasilania zaprojektowany został z uwzględnieniem możliwości przyszłej rozbudowy, a do budowy rozdzielni zasilających wykorzystano aparaturę najwyższej jakości czołowych światowych producentów.

Sieć
W sieci zastosowane zostały najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania renomowanych producentów sprzętu sieciowego. Sieć pracuje w pełnej redundancji, w konfiguracji "no single point of failure" - oznacza to, że sieć jest odporna na awarię dowolnego łącza lub urządzenia szkieletowego. Większość łączy zrealizowana jest w technologii światłowodowej z zastosowaniem interfejsów Gigabit Ethernet oraz 10 Gigabit Ethernet, co zapewnia doskonałą skalowalność. Posiadane przez nas bezpośrednie peeringi BGP z licznymi operatorami telekomunikacyjnymi oraz łącza do międzynarodowych operatorów Tier 1 zapewniają wymianę danych oraz dostęp do sieci Internet z najniższymi możliwymi czasami opóźnień.

Transmisja danych
Serwerownia Galactica posiada doprowadzone wysokiej klasy łącza internetowe zapewniające wysoki komfort pracy z systemami oraz minimalny czas dostępu i optymalną przepustowość.

Monitoring
Galactica posiada system monitoringu dostosowany specjalnie do naszych potrzeb i potrzeb naszych klientów, zapewnia nie tylko rozpoznanie problemów, które już wystąpiły, ale umożliwia także przewidywanie możliwych awarii poprzez analizę zmian i anomalii następujących w sieci. Dzięki mechanizmom redundancji sieci oraz predykcji i szybkiej reakcji na wykryte nieprawidłowości, dostępność usług świadczonych przez Galactica utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie, zbliżonym do 100%.

Bezpieczeństwo fizyczne
Serwerownie chronione są przez zaawansowany system kontroli dostępu oraz monitorowane przez system telewizji dozorowej CCTV. W budynku całodobowo pracuje wykwalifikowany personel ochrony fizycznej, a wszystkie wejścia i wybrane strefy budynku monitorowane są przez dodatkowy, niezależny system CCTV.

 

Znajdziemy rozwiązanie dla Twojej branży 52 520 88 00